Jaki jest cel planu upadłościowego?

Celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie wierzycieli w jak najwyższym stopniu i o ile to możliwe zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika – tzw. zasada optymalizacji. Wyjątkowo w upadłości konsumenckiej dochodzi dodatkowy cel – umorzenie zobowiązań upadłego.

Co po ustaleniu planu spłaty?

Po wykonaniu obowiązków określonych planem spłat dłużnik składa do sądu pismo, w którym wykazuje, że ustalony plan spłat wykonał. Upadły powinien przedłożyć sądowi dowody wykonania zobowiązań. Postanowienie może zapaść na posiedzeniu niejawnym. W razie konieczności sąd wysłucha upadłego lub wierzycieli.

Jaki jest cel planu upadłościowego?

Co po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Jeśli sąd ogłosi upadłość konsumencką, rozpocznie kolejny etap procedury – postępowanie upadłościowe właściwe – tym razem z udziałem syndyka. Jego zadaniem będzie ustalenie masy upadłościowej złożonej z wszystkich elementów majątku dłużnika, spieniężenie jej i przekazanie środków na spłatę roszczeń wierzycieli.

Czy upadłość konsumencką umarza długi?

Co do zasady i poza wyjątkami, o których piszemy dalej, w ramach upadłości konsumenckiej może zostać umorzone każde zobowiązanie pieniężne. Po sprzedaży majątku dłużnika i wykonaniu planu spłaty (czasami zostają pominięte oba etapy, bądź jeden z nich) dochodzi do umorzenia pozostałych długów.

Ile czasu ma sąd na zatwierdzenie planu spłaty?

Ustalenie planu spłaty przez sąd trwa do 1,5 roku. Upadły bez majątku może uzyskać pełne oddłużenie nawet do 1 roku.

Jakie są minusy ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Minusy upadłości konsumenckiej

  • Utrata majątku (pod warunkiem, że dłużnik jakikolwiek posiada) …
  • Bezskuteczność czynności prawnych oraz skarga pauliańską, czyli bat na kombinacje. …
  • Długość trwania postępowania upadłościowego. …
  • Ochrona upadłego przed wylądowaniem na bruk. …
  • Komfort psychiczny i zaprzestanie działań windykacyjnych.

Co z długami po zakończeniu upadłości?

Majątek, który uda się spieniężyć, jest przeznaczany na spłatę długów, natomiast pozostała część zobowiązań jest umarzana. Warto jednak pamiętać, że niektóre z nich nie mogą być anulowane, np. alimenty, grzywny czy zadłużenia z tytułu rent i odszkodowań.

Co lepsze komornik czy upadłość?

Jeśli chcesz złożyć wniosek o upadłość konsumencką, a komornik już zaczął ściąganie długów – nie wahaj się. Upadłość konsumencka to zdecydowanie korzystniejsze rozwiązanie prawne niż egzekucja komornicza: Zajmuje się wszystkimi długami jednocześnie. Prowadzi do całkowitego oddłużenia.

Co się dzieje z długami po ogłoszeniu upadłości?

Długi mogą zostać umorzone po ogłoszeniu upadłości tylko w wyjątkowych okolicznościach. Dzieje się tak, gdy sąd w ramach postępowania upadłościowego dojdzie do wniosku, że dłużnik znajduje się w bardzo trudnej sytuacji i z góry wiadomo, że nie będzie mógł spłacać swoich długów nawet rozłożonych na małe raty.

Kiedy syndyk schodzi z pensji?

Wynika to z faktu, że zajęcie wynagrodzenia obejmuje cały czas postępowania upadłościowego, a więc trwa od wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości, aż do zakończenia tej procedury. Standardowo dochodzi do tego wraz z wydaniem przez sąd upadłościowy postanowienia o wykonaniu ostatecznego planu podziału.

O co pyta syndyk?

Syndyk w trakcie pierwszego spotkania pyta o przyczyny niewypłacalności dłużnika oraz weryfikuje przyczyny jego upadłości. Bardzo często dłużnicy w trakcie pierwszego spotkania opowiadają syndykowi całą swoją historię związaną z zadłużeniem.