i-auto.pl

i-auto.pl

Za co pracownik może dostać premię? Status nagród i premii uznaniowych Jak stanowi art. 105 Kodeksu pracy, pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie…

Continue reading
0 Comments

Na czym polega dylemat więźnia? Dylemat więźnia – problem w teorii gier. Jest oparty na dwuosobowej grze o niezerowej sumie, w której każdy z graczy może zyskać, zdradzając przeciwnika, ale…

Continue reading
0 Comments

Komu przysluguje premia roczna? Premia roczna w Biedronce w 2022 roku: kto może ją otrzymać? Do otrzymania nagrody uprawnieni są pracownicy, którzy rozpoczęli świadczenie pracy na rzecz sieci Biedronka na…

Continue reading
0 Comments

Co to jest tabela wypłat jak wygląda w teorii gier? Do czego sluzy macierz wyplat? Macierz wypłat. Przedstawia ona wszystkie możliwe wypłaty gry, w której gracz A dysponuje dwoma strategiami…

Continue reading
0 Comments

Na czym polega teoria gier? Teoria gier jest dziedziną zajmującą się opisem różnych sytuacji, w których uczestniczą podmioty świadomie podejmujące pewne decyzje, w wyniku których następują rozstrzygnięcia mogące zmienić ich…

Continue reading
0 Comments

Jak znaleźć równowagę Nasha? W odniesieniu równowagi Nasha do strategii dominujących zachodzą następujące warunki:jeśli istnieje strategia silnie dominująca dla danego gracza, będzie on stosował ją w każdej równowadze Nasha;jeśli obaj…

Continue reading
0 Comments

Jak działa premia? Premia uznaniowa to rodzaj nagrody pieniężnej przyznawanej pracownikom zgodnie z wolą pracodawcy. Oznacza to, że jej wypłacanie zależne jest wyłącznie od decyzji przedsiębiorcy – to on stwierdza…

Continue reading
0 Comments

Kiedy nie przysługuje nagroda roczna? Dodatkowe wynagrodzenie roczne przepada w razie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż dwa dni. W świetle ustawy "trzynastki" nie otrzyma też pracownik, który stawił…

Continue reading
0 Comments

Czym jest gra o sumie zerowej? Na czym polega gra o sumie zerowej? Z grami o sumie zerowej mamy do czynienia wszędzie tam, gdzie interesy graczy są dokładnie przeciwstawne, czyli…

Continue reading
0 Comments